• Organizare & producţie evenimente sportive
 • Antrenamente cu frecvenţă
 • Alergări ghidate (SightRunning)
 • De peste 25 de ani FEFSM își desfășoară activitatea cu succes în Brașov, formând specialiști valoroși și devotați profesiunii alese atât pentru România, cât și pentru străinătate. 
 • Eforturile și dăruirea cadrelor didactice au ca rezultat situarea instituției între primele trei facultăți de profil din țară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipă.
 • An enthusiastic team with over 10 years of experience in the field that puts the patient and his health at the center of his activity!
 • In addition, Kinesis offers you a customized treatment plan according to each one’s needs.
 • Services:
 1. Physiotherapy
 2. Physical Therapy
 3. Medical recovery
 4. Spine Therapy
 5. Decongestant massage
 6. Relaxation massage
 7. Classical nutrition
  Supplemental nutrition